Головна


Херсонський спеціалізований дитячий садок № 8 для дітей з порушенням інтелекту існує з 1988 року. В закладі 8 груп, в тому числі 6 груп для дітей з вадами інтелекту, 1 група для дітей із ЗПР та 1 діагностична група. Педагогічний колектив дитячого садка складається з 32 педагогів: завідувач, вихователь-методист, 9 вчителів-дефектологів, 18 вихователів, практичний психолог, 2 музичних керівники.

Адреса закладу: 73008, м. Херсон, вул. Айвазовського, 3-А, тел. 8 (0552) 55-67-92

 Чурай Алла Леонидовна

Завідувач
Чурай Алла Леонідівна

 
Основні завдання дитячого закладу:
 • здійснення ранньої соціальної адаптації дітей з особливими потребами;   
 • урахування в навчанні індивідуальних можливостей дитини;
 • залучення батьків та інших членів сім'ї дитини до участі у виховному процесі;
 • можливість цілодобового перебування дитини в садку протягом тижня.
В 2006-2007 навчальному році педагогічний колектив закладу опрацьовував проблему "Соціальна адаптація дітей з інтелектуальними недоліками через систему виховних та навчально-корекційних засобів". Було організовано проведення психолого-педагогічного семінару "Аспекти валеокорекції в реалізації психолого-педагогічного супроводу дитини в спеціальному дитячому садку", методичного семінару-практикуму "Розмаїття методів корекційної роботи у контексті казкотерапії".

Зростання педагогічної майстерності колективу забезпечують такі форми методичної роботи:
 • система навчання елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорекції (тренінг педагогічної усвідомленості, самоаналіз заняття);
 • консультації вихователя-методиста, практичного психолога;
 • теоретично-практичні семінари та колективні перегляди на основі аналітичного моніторингу;
 • психолого-педагогічні консиліуми.
Колектив закладу створив і постійно поповнює "банк ідей" для профілактичної роботи з корекції відхилень у розвитку особистості дітей з порушенням інтелекту, до якого входять театралізовані мініатюри, корекційна ритміка, пісочна терапія, арттерапія, казкотерапія.

Основні лінії вдосконалення корекційно-виховної роботи:
 • вдосконалення практики проведення бінарних занять;
 • активізація застосування технологій на засадах особистої творчості;
 • розширення включення в корекційно-виховний процес різноманітних технік арттерапевтичного напрямку;
 • систематизація та створення практичних матеріалів для ігрової діяльності на основі сучасних соціальних умов дійсності;
 • пошук найбільш ефективних сучасних корекційних і розивальних ігрових технологій.
 Занятие с родителями
 Заняття вчителя-дефектолога і практичного
психолога за участю батьків
 


Цей сайт створено в рамках Інтернет-проекту "КРОК - клуб працівників спеціальної освіти", його адреса: www.krok.org.ua. Якщо Ви маєте бажання співпрацювати з нами, завітайте до розділу "Учасники проекту".