Інформація про діяльність Херсонської міської психолого-медико-педагогічної консультації

Херсонська міська психолого-медико-педагогічна консультація (ХМПМПК) є діагностико-корекційною структурою, що функціонує при управлінні освіти виконавчого комітету Херсонської міської ради. ХМПМК створена 18 квітня 2006 року відповідно до наказу управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації і методично підзвітна обласній психолого-медико-педагогічній консультації.

Основні завдання Херсонської міської психолого-медико-педагогічної консультації:

  • Своєчасне виявлення, облік дітей з вадами в розвитку (з числа дітей із труднощами у навчанні в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах), визначення для них адекватних форм соціально-педагогічної чи медичної допомоги.
  • Ведення банку даних дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку спільно з управлінням охорони здоров’я міськвиконкому.
  • Здійснення психолого-медико-педагогічного обстеження дітей з метою виявлення порушень їх психофізичного розвитку, установлення діагнозу і визначення адекватних умов навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.
  • Надання батькам рекомендацій про направлення дітей із складними порушеннями психофізичного розвитку до спеціальних дошкільних, загальноосвітніх навчальних, лікувально-профілактичних закладів для поглибленого і динамічного вивчення їх можливостей навчатися, уточнення захворювання, відхилень у розвитку та отримання корекційної допомоги.
  • Надання консультативно-методичної допомоги батька (особам, які їх замінюють), педагогам, лікарям, працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання і лікування дітей з відхиленнями в розвитку, з девіантною поведінкою, у тому числі тих, які не підлягають направлення до спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.
  • Проведення роз’яснювальної роботи серед населення,працівників закладів освіти, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення тощо про необхідність раннього виявлення дітей з відхиленнями в розвитку та організації їм своєчасної допомоги.
  • Координування діяльності шкільних психолого-медико-педагогічних комісій спеціальних навчальних закладів, надання їм консультативно-методичної допомоги.
  • Участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі спеціальних навчальних закладів для дітей дошкільного та шкільного віку, створення умов для інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами.
  • Направлення дітей із складними для діагностики порушеннями психофізичного розвитку на обстеження до обласних медичних закладів для встановлення остаточного діагнозу і визначення адекватних умов навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.
  • Підготовка щорічної аналітичної звітності управлінню освіти виконавчого комітету Херсонської міської ради та обласній ПМПК.